Tilikausi vaihtui

Tilikausi päättyi. Mitä nyt pitäisi huomioida?

Vaihtuiko yrityksesi tilikausi? Useimmilla yrityksillä tilikausi päättyy yhdessä kalenterivuoden kanssa. Tilikauden vaihtuessa tulee hieman enemmän ajateltavaa myös kirjanpidon osalta. Listasimme 9 asiaa, jotka tulee huomioida vanhan tilikauden päätyttyä ja uuden alettua.

 

Tositteet

Nyt on korkea aika tarkistaa, oletko muistanut toimittaa kirjanpitäjällesi kaikki yrityksesi päättyneen tilikauden tositteet. Näitä tositteita sinulla on tilikauden päättymisen jälkeen aikaa toimitella vielä 30 päivän ajan. Jos joku kuitti löytyy taskun pohjalta vielä senkin jälkeen, jää se valitettavasti sinun tappioksi, etkä voi sitä enää kirjanpidossa vähentää.

 

Ajopäiväkirja ja matkakulut

Kävitkö tilikauden aikana työmatkoilla? Työmatkoista saat vähentää verotuksessa työmatkakulujasi seuraavasti:

Jos käytit omaa autoasi matkustamiseen, saat ajetuista työmatkakilometreistä kilometrikorvausta verottajan vahvistaman verovapaan kilometrikorvauksen verran (vuonna 2021 se oli 0,44 €/km).  Korvauksen saamisen ehtona on, että pitää joko ajopäiväkirjaa tai antaa muun riittävän selvityksen työmatka-ajoista. Ajopäiväkirjasta tai muusta selvityksestä tulee selvitä vähintään seuraavat asiat:

  1. Kuinka paljon kyseisellä autolla on ajettu kokonaisuudessaan vuoden aikana? 
  2. Päivät ja kellonajat jolloin matkat on tehty.
  3. Mistä mihin on ajettu?
  4. Matkan tarkoitus.

Jos käytit julkisia, niin matkaliput työmatkoista ovat suoraan vähennyskelpoisia kirjanpidossa.

Mikäli kävit työmatkalla vähintään yli 15 km päässä yrityksesi toimipisteestä, olet oikeutettu myös päivärahoihin seuraavasti: Yli 6 tunnin kestoisesta matkasta osapäiväraha (vuonna 2021 se oli 20 €) ja yli 10 tunnin kestoisesta matkasta kokopäiväraha (vuonna 2021 se oli 44 €). Poikkeuksena ovat verottajan erityisaloiksi luokittelemat (esim. rakennus- maanrakennus- ja metsäala), jotka eivät ole aina oikeutettuja päivärahoihin, mutta saavat vähentää verotuksessa sen sijaan ateriakorvauksia. Lisätietoa erityisalojen matkakorvauksista saat verottajan sivuilta.

Työmatkoiksi lasketaan yrityksesi toimipisteestä tehdyt matkat, mutta ei kodin ja toimipisteen välisiä matkoja, sillä ne sinä saat vähentää omalla henkilökohtaisella veroilmoituksellasi.

 

Inventaario

Myykö yrityksesi tavaraa tai valmistaako se tuotteita myyntiin? Jos kyllä, silloin yrityksellä on varasto. Varastolle tarvitsee tehdä inventaario tilikauden päätteeksi. Inventaarion ideana on selvittää, minkä arvoinen varastosi on, ja mitä se sisältää. Tilinpäätökseen tulee varaston tilanne tilikauden viimeisenä päivänä.

Inventaario aloitetaan laskemalla kaikki varastossa tilikauden viimeisenä päivänä olleet tavarat, aineet ja tarvikkeet ja erittelemällä ne riittävällä tarkkuudella. Mikä sitten on riittävä tarkkuus? Siihen ei ole yhtä oikeaa vastausta, mutta inventaariota tehdessä tulee käyttää ohjeena oleellisuusperiaatetta. Oleellisuusperiaate tarkoittaa sitä, että inventaario tehdään niin tarkasti, että se antaisi riittävän oikean kuvan yrityksesi varaston arvosta ja sisällöstä. Ihan joka nappia ja naulaa ei siis ole yleensä järkevää laskea erikseen, kun niiden rahallinen arvo ei juurikaan muuta koko varaston arvoa.

Kun tavarat, aineet ja tarvikkeet ollaan saatu laskettua ja luetteloitua, aletaan laskea varastolle rahallista arvoa. Arvo saadaan etsimällä ostolaskuista verottomia hintoja kullekin tuotteelle. Hinta samalle tuotteelle kuitenkin yleensä jonkin verran vaihtelee vuoden aikana, joten mikä hinta on sitten se oikea hinta? Oikea hinta päätetään sen mukaan mitä arvostusperiaatetta haluat varastosi arvon määrittämisessä käyttää. Voit käyttää vaikkapa jotain näistä arvostusperiaatteista:

  1. FIFO (first in first out) -periaatteessa ajatellaan, että se tuote, mikä on ensimmäisenä ostettu on myös ensimmäisenä myyty. Näin ollen varastossa olevan tuotteen hinta on se, mikä näkyy viimeisimmässä laskussa.
  2. LIFO (last in first out) -periaatteessa ajatellaan, että se tuote, mikä on viimeisenä ostettu on ensimmäisenä myyty. Näin ollen varastossa olevan tuotteen hinta on se, mikä näkyy tilikauden ensimmäisessä laskussa.
  3. Keskihintaperiaatteessa katsotaan tuotteen hinta kaikista tilikauden laskuista ja lasketaan näistä hinnoista keskiarvo, mitä käytetään tuotteen hintana inventaariossa. Kerrothan vielä kirjanpitäjällesi, mitä näistä arvostusperiaatteista käytit inventaariota tehdessäsi.

Entä jos tavara on mennytkin pilalle? Silloin sen rahallinen arvo on 0 €, eikä sitä lasketa mukaan inventaarioon.

Silloin kun valmistat tuotteita itse, on valmiin tuotteen hinta inventaariossa vähintään siinä käytettyjen materiaalien yhteenlaskettu hinta. Mikäli valmistat tuotteita vain tilauksesta, tarvikkeesi eivät ole varasto vaan normaali osto. Lisäksi jos varaston kokonaisarvo on vähäinen, inventaario voidaan jättää tekemättä.

Lopuksi kerrotaan kunkin tuotteen hankintahinnat kappalemäärillä ja lasketaan ne kaikki yhteen. Tässä meillä on varaston arvo, joka tulee näkymään tilinpäätöksesi taselaskelmalla. Inventaario viimeistellään yrittäjän omalla allekirjoituksella, jolla yrittäjä vakuuttaa tehdyn inventaarion tiedot oikeiksi. Muistithan kirjoittaa inventaarioosi myös päivämäärän, minkä päivän tilanteen tämä inventaario kertoo?

 

Työhuonevähennys

Teetkö töitä kotona? Silloin sinä olet oikeutettu myös työhuonevähennykseen verotuksessa. Työhuonevähennyksen saat vähentää vain yhden kerran. Eli jos teet kotona niin palkkatöitäsi kuin yritystoimintaasikin tai sinulla sattuu olemaan useampi yritys, niin työhuonevähennyksen saat vähentää kuitenkin vain yhden kerran yrityksesi veroilmoituksella tai henkilökohtaisella veroilmoituksellasi. Lisätietoja työhuonevähennyksestä löytyy täältä.

 

Lainat

Onko yritykselläsi lainoja? Jokaisesta yrityksen antamasta ja ottamasta lainasta ja osamaksusopimuksesta kirjanpitäjäsi tarvitsee sen tiedon, että kuinka paljon maksettavaa tai saatavaa on jäljellä tilikautesi viimeisenä päivänä. Näin lainatiedot saadaan oikein tilinpäätökseen.

 

Sijoitukset

Onko yritykselläsi rahaa sijoitettuna? Kaikista sijoituksista kirjanpitäjäsi tarvitsee tiedon, minkä arvoisia ne ovat tilikautesi viimeisenä päivänä.

 

Muutoksia yrityksen toiminnassa 

Onko yrityksesi toiminnassa tapahtunut jotain muutoksia päättyneellä tilikaudella tai onko sinulla suunnitelmia isoista muutoksista kuluvalla tilikaudella? Pidäthän kirjanpitäjäsi näistä muutoksista ajan tasalla, jotta hän osaa ottaa ne tarvittaessa huomioon tilinpäätöstä tehdessä.

 

Kokousten pöytäkirjat

Onko sinulla osakeyhtiö? Silloin sinulla on myös kokouksia. Kun tilinpäätös on valmis, tulee se vielä vahvistaa kokouksissa. Hallituksen kokous tekee ehdotuksen tilikauden voiton tai tappion käyttämisestä sekä siitä, jaetaanko osinkoa vai ei. Yhtiökokous sitten päättää nämä asiat vielä ja myöntää hallitukselle tili- ja vastuuvapauden. Veroilmoitusta varten kirjanpitäjäsi  tarvitsee siis vähintään yhden hallituksen kokouksen pöytäkirjan ja yhden yhtiökokouksen pöytäkirjan.

 

Tilintarkastus

Kirjanpitäjäsi tarvitsee tiedon siitä, kuka on yrityksesi tilintarkastaja, jotta tilintarkastus voidaan suorittaa. Mikäli mietit tarvitseeko yrityksesi tilintarkastajaa tai etsit sellaista, niin kannattaa käydä lukemassa lisää osoitteessa www.suomentilintarkastajat.fi.

 

Lopuksi

Älä jää yksin tilinpäätösongelmiesi kanssa vaan kysy rohkeasti apua meiltä. Neuvomme myös sinua, joka olet tehnyt oman kirjanpitosi ja teet nyt myös tilinpäätöksesi itse. Neuvontaa tarjoaa Marianna, ole siis yhteydessä: marianna [at] mariannantili.fi